ŠIROKI ASORTIMAN KLIMA UREĐAJA PO POVOLJNIM CIJENAMA! BESPLATNA DOSTAVA ZA NARUDŽBE IZNAD 130€! PLAĆANJE DO 36 RATA! 25 GODINA ISKUSTVA!
AKCIJSKA
PONUDA
KLIME PO
SNAZI
KLIME PO
PROIZVOĐAČU
KLIME PO
CIJENI

Reklamacije

Poštovani kupci,

Reklamacije možete prijaviti telefonski na broj: 021/ 262 451 (od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati) ili putem maila: reklamacije@klimabestshop.com.
 
Navedite nam vaše osobne podatke, broj narudžbe i kontakt broj. Kako bi što brže i uspješnije riješili vašu reklamaciju pošaljite nam i fotografiju oštećenje. Na takav način ćemo jednostavnije zaključiti koji je dio došao oštećen, a ubrzati će se i proces narudžbe dijelova od dobavljača ukoliko je to potrebno.
 
Svi klima uređaji imaju tvorničku garanciju 2 ili 3 godine koja vrijedi samo pod uvjetom da klima uređaj ugradi tvrtka ili obrt ovlašten za montažu klima uređaja. Unutar tog perioda sve nedostatke i kvarove pokriva prodavač i proizvođač klima uređaja, ako je uređaj i montiran i servisiran jedan put godišnje od strane ovlaštenog servisa za montažu.
 
Ako je montažu klima uređaja izvršio ovlašteni montažer kojega je odabrao sam kupac, u slučaju kvara prodavač nije odgovoran već sve radove treba izvesti montažer, a prodavač Facility service d.o.o. će po potrebi pružiti tehničku podršku i osigurati rezervne dijelove prema reklamacijskom listu montažera/servisera. 

Ukoliko montažu klima uređaja nije izvršila tvrtka ili obrt registriran za montažu klima uređaja, iste kvarove i nedostatke neće snositi niti prodavač niti proizvođač, već isključivo osoba koja je montirala dotični klima uređaj. U tom slučaju prestaje odgovornost prodavača.
 
Naša preporuka je da prilikom montaže vašeg klima uređaja koristite usluge ovlaštenih montažera/servisera ili druge tvrtke ili obrta koji ima ovlaštenje od Ministarstva zaštite okoliša i koji je upisan u registar ovlaštenih montažera kako bi dobili kompletnu uslugu, te imali garanciju i na uređaj i na uslugu montaže. 

Jamstvo ne pokriva kvarove nastale uslijed nestručnog rukovanja, mehaničkog oštećenja, više sile (udar groma, poplave, požara i slično).
 

Dokumentacija koju nam u slučaju kvara klima uređaja trebate poslati:
 1. Račun za klima uređaj i montažu uređaja
 2. Jamstveni list ovjeren od strane ovlaštene tvrtke ili obrta koji je klima uređaj montirao.
 3. Ispunjen i ovjeren reklamacijski zapisnik gdje su navedeni svi podaci o uređaju i opis kvara kojeg je ustanovio instalater (izdaje instalater)
 4. Ovjeren Jamstveni list (zadnja strana) kao potvrdu da su napravljeni redoviti servisi ukoliko se radi o klima uređaju koji je stariji od jedne godine.
 5. Kratki opis kvara/neispravnosti - preuzmite obrazac za Prigovor / reklamaciju kupca na LINKU
Ostali uvjeti za ostvarenje Jamstva su navedeni u Jamstvenom listu.
 
Molimo da navedenu dokumentaciju dostavite isključivo na mail: reklamacije@klimabestshop.com

Bilo kakva prijava kvara bez dostavljene dokumentacije i na bilo koji drugi način osim navedenog neće biti priznata niti biti stavljena u proceduru rješavanja.
 
Facility service d.o.o.  ne odgovara za krivo naručene proizvode. U slučaju povrata ispravnog proizvoda dužni ste platiti manipulativni trošak u iznosu od 10% vrijednosti vraćenog proizvoda. Proizvod koji se vraća mora biti u originalnoj i neoštećenoj ambalaži, s potpunom dokumentacijom i svom pripadajućom opremom. Odnosno u onakvom stanju kako je i isporučen. U suprotnom povrat neće biti odobren. Troškove transporta snosi kupac.
 
Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016. godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS). Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS. Ovaj link potrošači mogu koristiti za prekogranične potrošačke sporove.
 
Za potrošačke sporove u odnosu na trgovce iz Republike Hrvatske ta mogućnost ne postoji dok procedura ne bude podržana potrebnom zakonskom regulativom od strane ovlaštenih tijela RH.
 
Na temelju Zakona o zaštiti potrošača članak 43. stavak 2. obavještavamo kupce o odgovornosti prodavatelja u slučaju materijalnih nedostataka proizvoda.

 
Materijalni nedostaci za koje prodavatelj odgovara:
 1. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.
 2. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije.
 3. Podrazumijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.
 4. Ne odgovara se za neznatan materijalni nedostatak.
 
Kad postoje materijalni nedostaci Nedostatak postoji:
 1. ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
 2. ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
 3. ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
 4. kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
 5. ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
 6. ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
 7. ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu,
 8. ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.
 
Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara:
 1. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
 2. Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.
 3. Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor).
 4. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.
 
Pregled stvari i vidljivi nedostaci:
 1. Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
 2. Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
 3. Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju kupac je dužan prodavatelja obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata.
 4. Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.
 
Skriveni nedostaci:
 1. Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.
 2. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.
 3. Kod prodaje rabljenih stvari ugovorne strane mogu ugovoriti rok od jedne godine, a kod trgovačkih ugovora i kraći rok.
 4. Ugovorom se mogu produljiti rokovi iz stavka 2. i 3. ovoga članka.


Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više