• advena, tretiranje vode, filteri vode, crobalt, ro-cristalle, čista voda, filtracija
  • advena, tretiranje vode, filteri vode, crobalt, ro-cristalle, čista voda, filtracija
  • advena, tretiranje vode, filteri vode, crobalt, ro-cristalle, čista voda, filtracija
  • advena, tretiranje vode, filteri vode, crobalt, ro-cristalle, čista voda, filtracija
  • advena, tretiranje vode, filteri vode, crobalt, ro-cristalle, čista voda, filtracija
Nalazite se ovdje: Tretiranje vode > Najčešća pitanja

Najčešća pitanja

1.    Što je to sistem reverzne osmoze?
2.    Po čemu se reverzna osmoza razlikuje od filtera za vodu?
3.    Šta je membrana i kako ona funkcionira?
4.    Šta je osmoza?
5.    Šta je reverzna osmoza?
6.    Kako se vrši filtriranje reverznom osmozom?
7.    Konstrukcija i princip rada membrane?
8.    Kako je počela primjena reverzne osmoze?
9.    Da li RO uklanja natrij iz vode?
10.    Da li R.O. uklanja bakterije? Kriptospore?
11.    Kakav ukus ima voda dobivena iz sistema sa R.O.?
12.    Kako voda iz R.O. sistema utiče na ukus hrane?
13.    Da li su minerali iz vode potrebni našem organizmu?
14.    Gde se montira sistem R.O.?
15.    Može li se na R.O. sistem priključiti slavina?
16.    Koji faktori utiču na količinu i kvalitetu proizvedene vode?
17.    Koliko sistem R.O. može proizvesti vode?
18.    Može li se količina proizvedene vode povećati?
19.    Kolika je garancija na naš R.O. sistem?
20.    Kakav je raspored održavanja našeg R.O. sistema?
21.    Kada se mijenja membrana?
22.    Koje zagađivače uklanja reverzna osmoza?
23.    Opći problemi sa vodom i kako se riješavaju?
24.    Usporedba metoda filtriranja vode?


Zbog ulaska RH u eurozonu od 1.1.2023. sve cijene izražene u HRK preračunate su prema fiksnom tečaju konverzije: 1 € = 7,53450 kn